ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Rimavské Zalužany ležia na juhu Slovenského rudohoria. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1136. V minulosti obec patrila viacerým vlastníkom. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a spracovaním dreva. Na prelome 18. a 19. storočia v obci fungoval mlyn. V 19. storočí bola v Rimavských Zalužanoch grafitová baňa. V roku 1926 bol k obci pričlenený Príboj.

V súčasnosti sa v Rimavských Zalužanoch nachádzajú: neogotická zvonica, starý vodný mlyn, požiarna zbrojnica, dom poslednej rozlúčky. V centre obce je umiestnená busta sv. Floriána, patróna hasičov a záchranárov.

Použitá literatúra:

Kolektív autorov. 2005. Encyklopédia miest a obcí Slovenska. 1 vydanie. Lučenec: PS - LINE, 2005. 599 s. ISBN 80-969388-8-6.

Sokolovský, Leon. 1997. Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. 1 vydanie. Martin: Gradus, 1997. 35-39 s. ISBN 80-967618-3-8.

www.rimavskezaluzany.ocu.sk