ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Naše gotické kostoly navštevuje mnoho známych i nepoznaných ľudí. V položke Návštevy Vám ich cez text a fotografie predstavíme.


V rámci trojdňového duchovného sústredenia v Klenovci navštívili 22. marca 2014 naše gotické kostolíky študenti tretieho ročníka Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Okrem fotografií uvádzame aj reakciu študentky Danici Fojtíkovej: " Po sobotňajšom obede sme navštívili nádherné gotické kostoly v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach a Kraskove. Bol to určite pre nás všetkých nezabudnuteľný zážitok."

ecav.sk

Foto: študenti EBF UK (klikni)


20. mája navštívili naše gotické kostoly kňazi z evanjelickej cirkvi stredného Nemecka, superintendentúra Arnstadt-Ilumenau. Spolu s bratom seniorom Dušanom Germanom a s prekladateľmi Ortrud Stupkovou a Radimom Pačmárom spoznávali krásu stredovekej nástennej maľby ako aj vzácne hnuteľné kultúrne dedičstvo v brezovskom i v banskom kostole.

Video "Spev nemeckých kňazov v banskom kostole"

Foto: Návšteva nemeckých kňazov


Tretí júnový týždeň zavítali do mesta Tisovec priatelia zo Shenandoah, Iowa (USA). Súčasťou ich programu bola aj návšteva našich gotických kostolíkov v Rim. Brezove, Kyjaticiach a v Rim. Bani. Sprievod im robila pani riaditeľka PhDr. Helena Pašiaková, PhD. spolu s troma študentami EGT.

Foto: Priatelia zo Shenandoah (USA) v Rim. Bani

a v Rim. Brezove