ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Nová webová stránka cirkevného zboru: www.rimavskebrezovo.ecav.sk


Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Rimavská Baňa


Rimavské Brezovo:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo

980 54 Rimavské Brezovo 97

Tel.: 047/5495175

email: janka_mihalikova@centrum.sk

Predsedníctvo cirkevného zboru:

ThDr. Janka Miháliková, zborová farárka 0950 46 90 52

Eva Pačmárová, zborová dozorkyňa  047/ 5495377, 0918 619 038


Rimavská Baňa:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Baňa

980 53 Rimavská Baňa 22

Predsedníctvo cirkevného zboru:

ThDr. Janka Miháliková, administrátorka 0950 46 90 52

Janka Ďurišová, poddozorkyňa 0905 572 456


Kantori:

Roman Suja, PhDr. Boris Mauer


GOTICKÉ KOSTOLY:

V prípade návštev gotických kostolov nás kontaktujte minimálne týždeň vopred.

Kostoly sú sprístupnené od mája do konca októbra v roku.

Rimavské Brezovo - ThDr. Janka Miháliková, 0950 46 90 52

Rimavská Baňa - Vladimír Macove, 0911 196 013

Kyjatice - Milan Cikrai, 047/56 90 325

__________________________________________________________________________________

VNÚTROMISIJNÉ  AKTIVITY:

Ø detský denný tábor

Ø zborový guláš

Ø zborový výlet

Ø turistický výlet

Ø misijná party

Ø SEMFEST, CAMPFEST


SLUŽBY BOŽIE + VEČERA  PÁNOVA: osobitný rozpis

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA: osobitný rozpis

KRSTY, SOBÁŠE, POHREBY: ThDr. Janka Miháliková – 0950 46 90 52