ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Kliknutím na názov sa vám zobrazí článok v médiách.

Kostolík R. Brezovo - Almanach 15. 2. 2015

Moja nedeľa - J. Miháliková

Návšteva spojená so schválením projektov

Nórske fondy po novom

Objavenie oltárneho nápisu v Rim. Brezove

V gotickom kostole prebieha výskum

Zrealizované projekty v grantovom programe

Gotický kostol v Rim. Brezove dostal ďalšie peniaze na výskumy

Denný tábor v Rim. Brezove

Pripravujú obnovu gotických kostolov

Pripravujú obnovu gotických kostolov, sme.sk

V gotických kostoloch ukončili prípravu dokumentácii na ich záchranu

Pripravujú obnovu gotických kostolov

Reštaurátori zachraňujú osemstoročné fresky

Rim. Brezovo: V kostole odkryli latinský nápis

Day Camp Party v Rim. Brezove

Rim. Brezovo: Za obnovu presbytéria dostali Fénixa

Ako to vyzeralo na dennom tábore ONE WAY

Mládež sa dozvedela, kedy bude cool

Evanjelický kostol a jeho doposiaľ nevidené tajomstvá

Rim. Brezovo: V kostole odkrývajú maľby, ktoré uzrú svetlo sveta po viac ako štyristo rokoch

Ukončili výskum viac ako 600 ročnej podlahy

Objavený latinský nápis odkryl utajenú minulosť oltára

Po schválení projektu pokračuje reštaurovanie oltára

10 rokov modlitieb za Rimavský seniorát

Tulačky VIII. - sme. sk

Reštaurovanie západnej a severnej steny lode pôvodného kostola

Uplynulý rok bol v znamení reštaurovania kostolov

Reštaurovanie fresiek v Rimavskom Brezove pokračovalo aj minulý rok

Gotické kostoly patria ku klenotom nášho kraja

Fara v Rimavskej Bani dostala novú strechu