ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Záväzné úpravy

Záväzné úpravy č. 4/96 pre cirkevnozborovú prax v ECAV na Slovensku v znení novelizácie z 1. decembra 2005
12.12.2012 - Komentáre (0)

Konfirmácia

Podľa Ústavy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku CÚ čl. 9 ods. 2 konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku z veku a z...
12.12.2012 - Komentáre (0)

Pohreb

Subjektom evanjelického pohrebu je cirkevný zbor. On vykonáva pohreb a nie rodina. Rodina len požiada o jeho konanie. Objektom pohrebu je pohrebné zhromaždenie, ktorému sa zvestuje Božie...
12.12.2012 - Komentáre (0)

Sobáš

O evanjelický sobáš musia požiadať snúbenci v dostatočnom časovom predstihu (cca 3 - 4 mesiace pred zamýšľaným termínom sobáša) - ešte pred podaním žiadosti na matričnom úrade,...
12.12.2012 - Komentáre (0)

Krst

Sviatosť krstu svätého prisluhuje ev. a. v. cirkev deťom (dojčatám), deťom do konfirmačného veku, ako aj mládeži (nad konfirmačný vek) a dospelým za týchto podmienok:Krst detí...
12.12.2012 - Komentáre (0)