ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Zborové akcie

Stretnutie mládeže: sobota o 16,30 hod.

Evanjelické náboženstvo: pondelok o 13,30 hod.

Konfirmačná príprava: pondelok o 14,30 hod.

Párty: Marec a Október

Tábory:

Denný detský tábor, 1. júlový týždeň

Dorastový a mládežnícky tábor, 3. júlový týždeň

Zborový guláš: September

Adventné a pôstne večierne: štvrtok o 15,00 hod.