ECAV.sk

Cirkevné zbory ECAV na Slovensku Rim. Brezovo a Rim. Baňa

...ale premeňte sa obnovením mysle... (Rímskym 12, 2)

Vitajte na stránke Evanjelických a. v. cirkevných zborov v Rimavskom Brezove a Rimavskej Bani.


Rimavské Brezovo:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo

980 54 Rimavské Brezovo 97

Tel.: 047/5495175

email: janka_mihalikova@centrum.sk

Predsedníctvo cirkevného zboru:

ThDr. Janka Miháliková, zborová farárka 0950 46 90 52

Eva Pačmárová, zborová dozorkyňa  047/ 5495377


Rimavská Baňa:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Baňa

980 53 Rimavská Baňa 22

Predsedníctvo cirkevného zboru:

ThDr. Janka Miháliková, administrátorka 0950 46 90 52

Mgr. Vladimír Macko, zborový dozorca 047/5495301


Kantori:

PhDr. Boris Mauer, Mgr. Vladimír Vančík


V prípade návštev gotických kostolov nás kontaktujte minimálne týždeň vopred. Kostoly sú sprístupnené od mája do konca októbra v roku.

Rimavské Brezovo - ThDr. Janka Miháliková, 0950 46 90 52

Rimavská Baňa - Vladimír Macove, 0911 196 013

Kyjatice - Milan Cikrai, 047/56 90 325