SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM  OBDOBÍ  V CIRKEVNOM ZBORE ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 10.3.24 NEDEĽA Zbor. centrum 09. 30 h 4. pôstna nedeľa Volebný konvent 14.3. 24 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie 17. 3.24 NEDEĽA Zbor....
Rok 2023 bol rokom, v ktorom sme sivydýchli po pandémii COVID-19. Sme však svedkami ďalšej tragédie na Ukrajine a smev myšlienkach a modlitbách s miliónmi trpiacich ľudí v tejto ťažko skúšanej krajne. Aj v našom zbore, sme ešte v roku 2022,prichýlili v Zborovom centre mladú...
„Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. Jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.“ Iz 7,14 a 9,5 Tieto slová zazneli za čias júdskeho kráľa Ácháza, keď sa jeho kráľovstvo ocitlo v...
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 19.11. 2023 NEDEĽA Zbor. centrum 09.30  h 24.po Trojici Poďakovanie za úrody 23.11.202323 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt.sl. Božie 26. 11. 2023 NEDEĽA Zbor....
Služby Božie sa budú v nedeľu 12.11. 2023 konať  v hoteli Park v Piešťanoch  z dôvodu, že budú spojené so službami Božími v rámci Misijnych  dní Západného dištriktu. Nebudú teda v zborovom centre Betezda ani v kostole. Začnú sa o 10.00. Slávnostným kazateľom bude Mgr....
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 28.9.2023 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 1.10.23 NEDEĽA Kostol 09.30 h 17.nedeľa po Sv. Trojici, Večera Pánova 5.10.23 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
Cirkevný zbor ECAV pozýva všetky naše deti, žiakov i študentov na služby Božie o 09. 30 h k slávnostnému otvoreniu nového školského roku v evanjelickom kostole v Piešťanoch. V nedeľu 17. 9. 2023 budú tvorivé dielne a nácvik piesní a v nedeľu 24.9. 2023 bude vystúpenie detí...
SLUŽBY BOŽIE    V LETNOM ČASE 2023 V CZ ECAV PIEŠŤANY SLUŽBY BOŽIE BÝVAJÚ PRAVIDELNE V KAŽDÚ NEDEĽU o 09. 30! Dátum Deň Miesto Bohosl. Hodina Účel 09.07.23 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 5. po Sv. Trojici 16. ...
Aj tento rok sa uskutoční  na pôde Cirkevného zboru ECAV Piešťany  konferencia EVS 2023 s názvom NAPLNO! Viac informácii nájdete na stránke www.konferencia.evs.sk Konferencia sa  bude konať  od 5.-7. máj 2023 v  Dome umenia v  Piešťanoch. Z toho dôvodu  nebudú v nedeľu...
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ  V CIRKEVNOM ZBORE ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 02.04.23 NEDEĽA Zbor. centrum 09.30 h 6.pôstna nedeľa, Kvetná n.,Pašie 06.04.23 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Zelený štvrtok Spoveď, Več....
Milé sestry, milí bratia! Možno ste si položili otázky: „Koľkokrát ste už vo svojom živote zažili Vianoce? Ktoré boli tie najkrajšie?" Aj keď sa každoročne opakujú, vždy po nich túžime. Prichádzajú každý rok, ale vždy sú aj trochu iné, vždy sú spojené aj s iným...
15.12.2022 ŠTVRTOK Kostol 17.00 Koncert ZUŠ 16.12.22 PIATOK Kostol a zbor.centrum 15.00 h. Stretnutie seniorov s Večerou Pánovou 18.12.22 NEDEĽA Kostol 09.30 4. adventná nedeľa, Večera Pánova 22.12.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h. Adventné sl....
Na pôde Cirkevného zboru ECAV Piešťany sa uskutočnia v Hoteli Park misijné dni ZD s týmto programom: Piatok 4.11.2022 19.00 Večerný program- privítanie, úvodné slovo moderátorov a Jána Hroboňa, biskupa ZD- spoločné piesne s  hudobnou skupinou L + Band CZ BA Legionárska-...
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 30.10.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h 20. nedeľa po Sv. Trojici 31.10.22 PONDELOK Kostol 09.30 h Pamiatka reformácie 3.11.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. ...
V nedeľu 7.8. 2022 sa vo Veľkom Orvišti uskutoční zborový deň. Na začiatku budú služby Božie pri 90. výročí posvätenia tamojšej zvonice na cintoríne. Program bude pokračovať v priestoroch kultúrneho domu a detského ihriska. Jeho súčasťou budú aj rôzne zábavné hry pre...
V rámci organových dní v Piešťanoch  sa 6. augusta 2022 o 19.00 h. uskutoční koncert v našom evanjelickom kostole v Piešťanoch. Zaznejú diela Kriegera, Koželuha, Scarlattiho, Händela, Bacha, Mozarta, Šurína v podaní Zuzany Šebestovej(spev) a Stanislava Šurína(organ). Koncert sa...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 22.05.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. nedeľa po V. noci 26.05.22 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Vstúpenie 29. 05.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h Nedeľa po...
SLUŽBY BOŽIE V PỘSTNOM A VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CIRKEVNOM ZBORE ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 13.03.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.pôstna nedeľa 17.03.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby...
SLUŽBY BOŽIE V JANUÁRI-FEBRUÁRI 2022 V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 13.01.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 16.01.22 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.  ned. po Zjavení 20.01.22 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
Milé sestry, milí bratia! Možno viac ako inokedy, pri obzretí sa za minulým rokom si uvedomujeme, že Pán Boh nám nielen dáva veľa darov, ale niečo nám aj odníma. Je tomu tak, aby sme si dané veci viac vážili, Jeho láskou nepohŕdali, aby sme mali viac bázne a pokory. Mnohí...
Plánované služby Božie počas vianočných sviatkov 2021/2022 16.12.21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h. Adventné sl. Božie 19.12.21 NEDEĽA Kostol 09.30 4. adventná nedeľa, Večera Pánova 23.12.21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h. Adventné sl....
Na základe rozhodnutia vlády sa môžu konať bohoslužby s obmedzeniami. Služby Božie sa teda budú konať aj v našom cirkevnom zbore od 3. adventnej nedele podľa pôvodného rozpisu.  Pre náš kostol  platí počtový limit 30 osôb v režime OP pri dodržaní 2m rozostupov. Služby...
Môžete si pozrieť príhovory z 1. adventnej nedele na Námestí slobody v Piešťanoch: https://sk-sk.facebook.com/piestany.sk/videos/1100019910805700/
Z dôvodu vyhlásenia lockdownu od 25. 11. 2021, služby Božie v našom kostole ani v zborovej sieni  zatiaľ nebudú. Pripravujeme prenos cez facebook. O  tejto možnosti  vás budeme informovať.
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤ 07.10.21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 10.10.21 NEDEĽA Kostol 09.30 h 19. nedeľa po Sv. Trojici 14. 10. 21 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
SLUŽBY BOŽIE V LETNOM OBDOBÍ  2021 V CZ ECAV PIEŠŤANY Dátum Deň Miesto Bohosl. Hodina Účel 18.07.21 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 7. po Sv. Trojici 25. 07. 21 NEDEĽA Kostol 09.30 h 8. po Sv....
Služby Božie po uvoľnení opatrení sa v našom kostole budú konávať opäť od nedeľe 25.4. 2021 o 9.30 hod. Od štvrtka 29.4. 2021 vrátane, budú bývať taktiež večerné štvrtkové Bohoslužby so začiatkom o 17.00 hod. Podľa aktuálnych usmernení v našom kostole je možné,aby...
Na Zelený štvrtok budú o 17.00 h. vysielané on-line služby Božie so spoveďou bez Večere Pánovej  z evanjelického kostola v Piešťanoch, ktoré si môžete pozrieť priamo aj v zázname na facebooku: www.facebook.com/zpiestan. V ostatné dni môžete sledovať služby Božie v ...
Vzhľadom na  epidemiologickú situáciu sa služby Božie v CZ ECAV na Slovensku Piešťany nebudú konať  do odvolania. Odporúčame Vám sledovať prenosy, ktoré nájdete na stránke: https://www.ecav.sk. Ďakujeme za pochopenie. Predsedníctvo CZ ECAV...
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2020/ 2021 Počas vianočných sviatkov sa služby Božie budú v našom kostole konať, avšak za sprísnených hygienických opatrení pri 25% obsadenosti kostola.  Služby Božie môžete sledovať cez facebook, na...