Služby Božie sa ani v našom cirkevnom zbore z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu  nebudú  konať do odvolania. Je možnosť sledovať služby Božie elektronicky alebo čítaním  kázní prostredníctvom cirkevnej tlače.  Ak by ste mali záujem o Evanjelický posol spod Tatier,...
Vážení členovia cirkevného zboru, oznamujeme vám, že počas riadnych Služieb Božích v nedeľu 16.2. 2020 o 9.30 hod v chráme Božom v Piešťanoch sa uskutoční aj zasadnutie zborového konventu. Vaša účasť je vítaná.
Vážení členovia cirkevného zboru, oznamujeme vám, že dňa 31.1. sa ešte v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnia Ekumenické Bohoslužby v Pobedime v rímsko-katolíckom kostole o 15.00, a vo Veľkom Orvišti sa začne ekumenické stretnutie o 17.00 v Klube dôchodcov....
Vážení členovia cirkevného zboru, oznamujeme vám, že vo štvrtok 23.1. 2020 o 18.00 sa budú konať v Rímsko-katolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch Ekumenické Bohoslužby. Všetci ste srdečne...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 09.01.20 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 12.01.20 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1.  ned. po Zjavení 14.01.20 UTOROK Zbor. centrum 17.00 ...
Vážení členovia cirkevného zboru, náš spevácky zbor chce rásť a hľadá nových členov, ženy a mužov, ktorí radi prídu medzi nás spievať. Skúšky spevokolou sa konajú v nedeľu po Službách Božích. Radi vás medzi sebou privítame!
Milí rodičia, srdečne pozývame vás a najmä vaše detičky na detskú vianočnú párty, ktorá sa bude konať v nedeľu 22.12. 2019 v zborovom centre.  Začína sa o 9.30 v evanjelickom kostole Službami Božími. Na detičky čakajú rôzne aktivity, ktoré pripravujú naše...
Vážení členovia CZ Piešťany, srdečne Vás pozývame na Služby Božie, ktoré sa budú konať dňa 8.12. 2019 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome v Hornej Strede. Ich súčasťou bude aj Večera Pánova. Po Bohoslužbách o 16.00 hod. vystúpi detský folklórny súbor Pacholíček. Všetci ste...
Vážení členovia CZ Piešťany, dovoľujeme si vám oznámiť, že v Dome umenia v Piešťanoch sa uskutoční v stredu 4.12. 2019 o 19.00 hod. adventný koncert. Viac informácií v pozvánke. Všetci ste srdečne vítaní! Dom umenia Piešťany Vás srdečne pozýva v stredu 4....
Vážení členovia CZ ECAV Piešťany, srdečne vás pozývame na Vianočný benefičný koncert žiakov Základnej umeleckej školy, ktorý sa bude konať v našom kostole dňa 5.12. 2019 o 17.00 hod, ako je uvedené aj na pozvánke. Všetci ste srdečne vítaní!
Vážení členovia CZ ECAV Piešťany, srdečne Vás pozývame na tohtoročné už tradičné stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční dňa 6.12. 2019. Začiatok je o 13.30 hod v kostole, kde sa budú konať Služby Božie s Večerou Pánovou. Po nich bude posedenie v zborovej sieni, kde...
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2019/20 Dátum Deň Miesto bohosl. Hodina Účel 1.12.2019 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. adventná spoveď, Več. Pán. 05.12.19 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Koncert...
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 06.10.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 16. nedeľa po Sv. Trojici, Večera Pánova 10. 10. 19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 13. 10. 19 ...
V 9. nedeľu po Svätej Trojici  18. augusta 2019 sa v rámci služieb Božích so začiatkom o 09. 30 h. uskutoční  v evanjelickom kostole v Piešťanoch volebný konvent na voľbu zborového farára. Predsedať mu bude predsedníctvo Bratislavského seniorátu. Zborové prebyterstvo dňa 1....
SLUŽBY BOŽIE BÝVAJÚ PRAVIDELNE V KAŽDÚ NEDEĽU o 09. 30! Dátum Deň Miesto Bohosl. Hodina Účel 28.07.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 6. po Sv. Trojici, 03. 08. 19 SOBOTA Kostol 19.00 h. Organový ...
SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 28.02.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie 03.03.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h Predpôstna nedeľa 07.03.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 10.01.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 13.01.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1.  ned. po Zjavení 15.01.19 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická ...
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2018/ 2019 Dátum Deň Miesto bohosl. Hodina Účel 2.12.2018 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. adventná, Spoveď, Več. Pán. 06.12.18 ŠTVRTOK zbor. centrum 17.00 h Adventné...
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 04.09.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 07.09.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 19. nedeľa po Sv. Trojici, Večera Pánova 9. 09. 18 UTOROK Zbor....
Stiahnuť plagát
V nedeľu, 3. júna sa na Službách Božích so začiatkom o 9:30 uskutoční voľba biskupa Západného dištriktu ECAV. Na túto funkciu kandiduje päť bratov, ich životopisy si môžete prečítať nižšie: ...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY  29.04.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4. nedeľa po V. noci 03.05.18 ŠTVRTOK Zborové centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 06. 05.18 NEDEĽA Kostol 08.00 h Večera...
SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 08.03. 18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie 11.03. 18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4. pôstna nedeľa 15.03.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 11.01.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 14.01.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.  ned. po Zjavení 16.01.18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická ...
ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2017/ 2018 Dátum Deň Miesto bohosl. Hodina Účel 3.12. 17 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. adventná, Spoveď,Več. Pán. 07.12.17 ŠTVRTOK zbor. centrum 17.00 h Adventné...
SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 07.09.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie 10.09.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 13. nedeľa po Sv. Trojici 14. 09. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 ...
14.05.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4. NEDEĽA po Veľkej noci, Večera Pánova 18.05.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Služby Božie 21.05.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5.NEDEĽA po Veľkej noci 25.05.17 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Vstúpenie Krista...
SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 02.03. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie 05.03. 17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. pôstna nedeľa, Spoveď a Več....
SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 12.01.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie 15.01.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.  ned. po Zjavení 17.01.17 UTOROK Zbor. centrum 17.00 ...
SLUŽBY BOŽIE POČAS VIANOC A NOVÉHO ROKU 2016/2017  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 11.12.16 NEDEĽA kostol 09. 30 h 3. adventná nedeľa 11.12.16 NEDEĽA DD Moravany kaplnka, Kostol.ul. 15.00 h Nešporné služby Božie s Več....