Hľadáme zodpovednú osobu, najlepšie členku/člena nášho zboru, na upratovanie kostola a nádvoria na Potočnej ulici v Pezinku. Je to práca na jednu až dve hodiny za týždeň. Viac informácii na tel. 0905 332 675
Zborový spevokol Stafides Vás srdečne pozýva na koncert pri príležitosti Dňa matiek v nedeľu 12.5.2019 o 17.00 v Evanjelickom kostole v Pezinku.
Srdečne Vás pozývame na Rodinné služby Božie, ktoré sa uskutočnia dňa 12.5.20199 o 9:00 hod v Evanjelickom kostole na Potočnej ulici.
Spoločenstvo evanjelických žien, Živena a Evanjelický a.v. cirkevný zbor Pezinok, pozývajú na Tematický večer venovaný osobnosti M.R. Štefánika, ktorý sa bude konať 21.5. 2019 o 18:00hod. v zborovej miestnosti Evanjelického cirkevného zboru na Potočnej ulici č. 2. Hosťom...
Radi by sme  Vás upozornili na  možnosť vypočuť si kázne našich biskupov na odkaze "Kázne". Nech Vám slúžia na povzbudenie a rast vo viere.
Srdečne pozývame na ďalší tématický večer, ktorý sa bude konať v utorok 26. marca o 18:00hod v zborovej sieni. Témou večera bude Samuel Zoch, evanjelický biskup, autor Martinskej deklarácie, prvý Bratislavslý župan v ČSR. Prednášať bude PhDr. Agáta Petrakovičová...
15.4.2019- /pondelok/- Slovenský večer v Neusiedler am See Pôstne stretnutie starších /16.4.2019/ 15:00 hod. Pezinok – Spoveď a prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej Zelený štvrtok /18.4.2019/ 17:00 hod. Pezinok – služby Božie z príležitosti ustanovenia sviatosti Večere...
1. nedeľa pôstna / 10.3.2019/ 9:00 hod. Pezinok – služby Božie s koncertom 17:00 hod. - večerné služby Božie v Pezinku Pôstna večiereň /12.3.2019/utorok 17:00 hod.Pezinok Pôstna večiereň /13.3.2019/streda 15:00 hod. Viničné 2. nedeľa pôstna /17.3. 2019/ 9:00 hod....
Na deň detí 1. júna 2019 pripravujeme výlet pre naše evanjelické deti. Radi by sme navštívili Maďarsko-Budapešť a v nej Tropicarium. Hlavnou atrakciou Tropicaria je 1,4 mil. litrové akvárium s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom a dvojmetrovými žralokmi...
Evanjelický cirkevný zbor Pezinok srdečne pozýva na spomienkový večer pri príležitosti nedožitých stých narodenín prof. Karola Gábriša, niekdajšieho pezinského evanjelického farára. Spomienkový večer sa uskutoční v utorok 19. 2. 2019 o 18.00 h v zborovej miestnosti...
Pozývame všetky deti na  Karneval , ktorý sa uskutoční v zborovom dome na Potočnej  ulici v sobotu  9.2.2019 o 15:00. Bude to  skvelá párty pre všetky deti v maskách.  Potešíme sa prinesenému občerstveniu, koláčikom, ovociu. Tešíme sa na...
Vážení členovia zboru, opäť sa priblížil čas na zaplatenie cirkveného príspevku, resp. cirkevnej dane. Cirkevné príspevky na rok 2019 vo výške 5,- € na osobu je možné platitť v hotovosti  po hlavných službách Božích v zborovej miestnosti alebo na fare počas úradných...
Pezinok: 23.12.2018 9:00, Štedrý deň 24.12.2018 17:00, Prvá slávnosť vianočná 25.12.2018 9:00, Druhá slávnosť vianočná 26.12.2018 9:00 s večerou Pánovou, 30.12.2018 9:00, Starý rok 31.12.2018 17:00, Nový rok 1.1.2019 9:00, Zjavenie Krista Pána mudrcom 6.1.2019...
Pozývame  Vás stráviť prežiť  požehnané chvíle  pri  Božom Slove, modlitbách a Večeri Pánovej a vzájomnom spoločenstve  v utorok  11.12.2018 o 14:00 v chráme Božom v Pezinku. Po skončení služieb Božích sa presunieme na posedenie do Zborovej...
Srdečne  Vás pozývame na ppredvianočný benefičný koncert, 9.12.2018 o 17:30 v  Evanjelickom kostole v Pezinku. Vystúpia súbory Animatus a zborový spevokol evanjelického zboru Stafides  z Pezinka. Výťažok koncertu bude venovaný sociálne slabším a zdravotne postihnutým...
Srdečne pozývame všetky deti na Adventný večierok dňa 8.12.2018 o 15-tej hodine v Zborovej sieni Evanjelického zboru Pezinok  Budeme sa hrať, spievať, vyrábať vianočné ozdoby, aj si dáme koláčiky a čaj. Radi prijmeme aj predvianočné ochutnávky. Tešíme sa na vás.