Dňa 19.9.2021 sa Služby Božie v Pezinku mimoriadne začnú už o 8.00. Mimoriadny termín platí len 19.9.2021 z dôvodu pripomienky 100. výročia úmrtia Michala Friča Martinova vo...
Na nádvorí zborového domu ECAV vo Viničnom si dňa 19.9.2021 od 9.00 hod. pripomenieme rodáka Michala Friča Martinova (25.9.1850-23.9.1921). Program podujatia: 9.00 položenie venca k hrobu na evanjelickom cintoríne 9.30 slávnostné ev. Služby Božie s ekumenickou účasťou 10.15...
Srdečne  Vás pozývame na Služby Božie v nedeľu 30.05.2021 o 9,00 vo sviatok Svätej Trojice. Počas služieb Božích bude spoveď a prisluhovaná sviatosť Večere...
Večer modlitieb je každú stredu o 17,30 v ev. a.v. kostole v Pezinku.
Od 25.4.2021 začíname so službami Božími v nedeľu o 9:00hod v Pezinku. Na základe vyhlášky, ktorá upravuje organizáciu hromadných podujatí s účinnosťou od 19. apríla 2021 https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_19-4-2021.pdf je povolených 40...
SDM 2021 bude možné pozrieť si na TV Pezinok v relácii Téma od piatka 5.3. každú nepárnu hodinu. Stavajte na pevnom základe Program pripravil Vanuatský výbor Svetového dňa modlitieb pre SDM 2021 Matúš 7, 24 - 27 To prvé, čo sa môžeme naučiť od žien z Vanuatu, je, že pre...
Premiéra mimoriadnej relácie Duchovné slovo v TV Pezinok je v nedeľu 28.2.2021 od 11:30h do 12:00h. Opakovanie v nedeľu večer od 17:30h. do 18:30h. a potom v týždni.
Text Mt 4, 1-11 Bratia a sestry. Z milosti Božej vstúpili sme do štyridsaťdňového obdobia pôstu, času na intenzívne prehlbovanie vzťahu s Otcom nebeským. Spomínam si, ako nás pred rokom, práve v pôste zasiahla pandémia a väčšiu časť pôstneho obdobia, ako...
Sčítanie obyvateľstva. Bratia a sestry. Ako iste všetci vieme, od polovice februára začne u nás na Slovensku avizované sčítanie obyvateľstva. Najskôr elektronickou formou a kto tú možnosť nemá, potom osobne. Aj na oficiálnej stránke našej cirkvi (www.ecav.sk) sú...
Oblečte nového človeka„...obnovte sa duchom svojej mysle 24 a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy". Ef 4,23-24 Bratia a sestry. Keď sme po namáhavej práci upotení, zašpinení na tele i oblečení, necítime sa príjemne. Následne...
Nový človek - BOJ PROTI JEDNOTLIVÝM HRIECHOM 25 Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. 27 Nedávajte miesto diablovi. 28 Ten, čo kradol, nech viac nekradne,...
Ó, Bože, kam ruka Tvoja nás sprevodí, popraj nám ochrany, popraj nám pohody. A keď nás skormútiš, žiaľ ťažký odstraňuj... Ó, Bože, v biedach ľud svoj ochraňuj, ochraňuj! Amen. Bratia a sestry! Text: Jer. 45:" 1 Slovo, ktoré hovoril prorok Jeremiáš...
NOVÝ ČLOVEK Biblické zamyslenia nad listom Efezským 4. kapitola. 17 Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, 18 zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich...
Dobrý požehnaný Vianočný čas. Pozývame vás  pozrieť si spoločne pobožnosti z nášho kostola v TV PEZINOK. Štedrý večer 24.12. - 15:00 Prvý sviatok Vianočný  25.12.  - 8:00 Tieto pobožnosti sú časovo viazané ! Prajem vám požehnané sviatky, plné zdravia,...
Predsedníctvo Evanjelického a.v. cirkevného zboru Pezinok, po telefonickom rokovaní s presbyterstvom Evanjelického a.v. cirkevného zboru Pezinok, vzhľadom na mimoriadne nepriaznivý vývoj pandémie Covid 19, po zvážení odporúčaní Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a odporúčaní...
V mene Boha: Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pomodlime sa: Teba nadovšetko, Kriste milovať, pravdu Tvoju prijať, verne zachovať, kríž svoj vziať na seba, z viery brať sily- daj nám, Spasiteľu, Pane premilý! Amen... Text: Zjav. 5, 1-5: „Na pravici Sediaceho na tróne som...
Ahojte besiedkári! Detskú besiedku sme už  nemali dlho predlho. Preto Vás  pozývame pozerať aspoň túto online besiedku z  zboru z Bánoviec nad Bebravou. Dúfame, že to nebude už tak dlho trvať  a stretneme  sa naživo. Link: https://www.youtube.com/watch?v=dGfNaph5ykQ Vaši...
Milé sestry a milí bratia. Tohtoročnú pamiatku reformácie, spojenú s 500. výročím prvého prečítania Lutherových 95 téz proti odpustkom na území Slovenska, si pripomíname vo výnimočnej situácii, mimo naše chrámy a spoločenstvá, v ohrození pandémiou. Ale práve tieto...
Srdečne Vás pozývame na prednášku organizovanú SEŽ v utorok 23.6.2020 v kostole  ECAV Pezinok na Potočnej ulici na tému:Jan Amos  Komenský a ženy. Tešíme sa na Vás.
TV PEZINOK v spolupráci s predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste pripravila od 29. marca mimoriadne relácie Duchovné slovo určené veriacim. Relácie budeme vysielať počas trvania pandémie koronavírusu denne o 11.30 a 17.30 h. Premiéra bude vždy v nedeľu 11.30...
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Ž 23, 4 Drahí bratia, drahé sestry. Báť sa, či sa nebáť? Súčasnosť nám v tejto oblasti píše rôzne scenáre. Hovorí sa, strach môže byť zlý pán, ale aj...
Biblické zamyslenie k nedeli 15.3. 2020. Drahí bratia, drahé sestry. Na všetkých nás, bez rozdielu, doliehajú neistota a obavy z možného ohrozenia nás, našich drahých, predovšetkým našich milovaných starých a prastarých rodičov. O to náročnejšie je to, že sme v mnohých...
25.02.2020 – 17,00 zborová miestnosť - prednáška na tému : Aby sa nám história neopakovala. Prednáša : Dagmar Mozolová 07.03.2020 – 10,00 – 12,00 hod . tvorivé dielne pre detičky – výroba upomienkový darčekov pre seniórov –  ak sa máte niekto chuť...
Hľadáme zodpovednú osobu, najlepšie členku/člena nášho zboru, na upratovanie kostola a nádvoria na Potočnej ulici v Pezinku. Je to práca na jednu až dve hodiny za týždeň. Viac informácii na tel. 0905 332 675
Radi by sme  Vás upozornili na  možnosť vypočuť si kázne našich biskupov na odkaze "Kázne". Nech Vám slúžia na povzbudenie a rast vo...
Vážení členovia zboru, opäť sa priblížil čas na zaplatenie cirkevného príspevku, resp. cirkevnej dane. Cirkevné príspevky na rok 2020 vo výške 10,- € na osobu je možné platitť v hotovosti  po hlavných službách Božích v zborovej miestnosti alebo na fare počas úradných...