Zborové presbyterstvo sa stretne v stredu 24.6.2020 v  kostole. Hospodársky výbor o  16:30 a následne  zborové presbyterstvo o 17:00.
Srdečne Vás pozývame na prednášku organizovanú SEŽ v utorok 23.6.2020 v kostole  ECAV Pezinok na Potočnej ulici na tému:Jan Amos  Komenský a ženy. Tešíme sa na Vás.
Radostne  Vám oznamujeme že  10.5.2020 o 9:00 sa  môžete opäť zúčastniť na Službách Božích v kostole na  Potočnej ulici 2. Radi Vás privítame.
TV PEZINOK v spolupráci s predstaviteľmi katolíckej a evanjelickej cirkvi v našom meste pripravila od 29. marca mimoriadne relácie Duchovné slovo určené veriacim. Relácie budeme vysielať počas trvania pandémie koronavírusu denne o 11.30 a 17.30 h. Premiéra bude vždy v nedeľu 11.30...
Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú. Ž 23, 4 Drahí bratia, drahé sestry. Báť sa, či sa nebáť? Súčasnosť nám v tejto oblasti píše rôzne scenáre. Hovorí sa, strach môže byť zlý pán, ale aj...
Biblické zamyslenie k nedeli 15.3. 2020. Drahí bratia, drahé sestry. Na všetkých nás, bez rozdielu, doliehajú neistota a obavy z možného ohrozenia nás, našich drahých, predovšetkým našich milovaných starých a prastarých rodičov. O to náročnejšie je to, že sme v mnohých...
Na základe usmernenia predsedníctva ECAV opierajúce sa o rozhodnutie úradu vlády SR, rušia sa Hlavné služby Božie 15.3 a 22.3. 2020. Rovnako sa rušia všetky ostatné misijné a Bohoslužobné aktivity CZ Pezinok v týždni od 10.3. do 23.3. 2020.
Všetky detičky pozývame v sobotu 7.3.2020 od 10.00 do 12.30 do zborovej siene na detské dielničky. Prineste si dobrú náladu. Nič viac nepotrebujete. Tešíme sa na vás.
Pozývame Vás na ekumenický svetový deň modlitieb dňa 8.3.2020 17:00 v ev. kostole v Pezinku. Texty pripravili ženy zo Zimbabwe. Téma: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď"
25.02.2020 – 17,00 zborová miestnosť - prednáška na tému : Aby sa nám história neopakovala. Prednáša : Dagmar Mozolová 07.03.2020 – 10,00 – 12,00 hod . tvorivé dielne pre detičky – výroba upomienkový darčekov pre seniórov –  ak sa máte niekto chuť...
25.2.2020 o 17.00 hod Vás pozývame na prednášku „ Aby sa nám história neopakovala“ v  zborovej sieni pri Evanjelickom kostole Prednáša: Mgr. Dagmar Mozolová, redaktorka RTVS
Hľadáme zodpovednú osobu, najlepšie členku/člena nášho zboru, na upratovanie kostola a nádvoria na Potočnej ulici v Pezinku. Je to práca na jednu až dve hodiny za týždeň. Viac informácii na tel. 0905 332 675
Radi by sme  Vás upozornili na  možnosť vypočuť si kázne našich biskupov na odkaze "Kázne". Nech Vám slúžia na povzbudenie a rast vo...
Vážení členovia zboru, opäť sa priblížil čas na zaplatenie cirkveného príspevku, resp. cirkevnej dane. Cirkevné príspevky na rok 2020 vo výške 10,- € na osobu je možné platitť v hotovosti  po hlavných službách Božích v zborovej miestnosti alebo na fare počas úradných...