Zborové presbyterstvo- zloženie

Matkocirkev Piešťany:

1.Zborový farár: ThDr. Branislav Dolinský

2.Zborový dozorca: Mgr. Natália Šestáková, PhD.

3.Zástupca zborového dozorcu a kantor: Ing. Ľudovít Michalko

4.Zástupca zborového dozorcu a zapisovateľ: MUDr. Pavol Masaryk, CSc.

5.Zborový kurátor:  Jaroslav Kalman

6. Kostolník: Jaroslav Kalman

7.Pokladník: Ľudmila Tomková

8.Účtovník: Ing. Dagmar Bitarovská

9.Predseda Hospodárskeho výboru: Ing. Viera Remiášová

10.Predseda Revíznej komisie: Ing.Ján Mosný

11.Predseda Stavebného výboru: Ing.arch. Marek Šandrik

12.Zástupca Spoločenstva ev. mládeže: JUDr. Dalibor Hornák

Presbyteri:

13. Elena Fridrichová

14. Emília Géciová

15. Anna Chomová

16. Jarmila Jakubeková

17. Danka Jánošíková

18. JUDr. Jaroslav Kaša

19. Ľubor Pribiš

20. Ing.Pavla Radošová

21. Ing. Marta Rybová

22. Anna Sarvašová

23. Ing. Anna Stašková

24.Ing. Ján Tatara

25. Mária Tóthová

Náhradní presbyteri:

26. Igor Drgonec

27. Viera Klimeková

28. Ing. Peter Potúček

29.Jana Rau

30. Pavel Širka

Dcérocirkev Nová Lehota:

1.Kurátorka: Viera Rzavská

2.Kostolníčka: Marta Michalková

3.Kostolníčka: Kristína Bednárová

4. Zvonár: Ľubomír Kováčik

Presbyteri:

5.Vladimír Chnupa

6.Vlasta Plačková

Náhradný presbyter:

7. Ján Božik