Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU

Nedeľné služby Božie bývajú v tomto období počas opravy kostola v zborovej sieni

15.09.16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
18.09.16 NEDEĽA Zbor. centrum 09.30 h 17. nedeľa po Sv. Trojici
20. 09. 16 UTOROK Zbor. centrum 17.00  h Biblická hodina
22. 09. 16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
25. 09. 16 NEDEĽA Zbor. centrum 09. 30 h 18. nedeľa po Sv. Trojici
25. 09. 16 NEDEĽA NOVÁ LEHOTA 14.00 h Poďak. za úrody
29. 09. 16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
02.10. 16 NEDEĽA Kostol alebo zb. centrum 09.30 h 19. nedeľa po Sv. Trojici
06. 10. 16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
09. 10. 16 NEDEĽA Kostol 09.30 h 20. nedeľa po Sv. Trojici
11.10.16 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Bibl. hodina
13.10.16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 09. 30 h Stredt. sl. Božie
16.10.16 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 21. nedeľa po Sv. Trojici
20. 10. 16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
23.10. 16 NEDEĽA Kostol 09. 30  h 22. nedeľa po Sv. Trojici
27.10. 16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
30.10. 16 NEDEĽA Kostol 09. 30  h 23. nedeľa po Sv. Trojici
30.10.16 NEDEĽA NOVÁ LEHOTA 14.00  h 23. nedeľa po Sv. Trojici
31. 10. 16 PONDELOK Kostol 09.30 h Pamiatka reformácie
03. 11.16 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
06.11.16 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 24. nedeľa po Sv. Trojici

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:  Detská besiedka- počas nedeľných sl. Božích.

Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.30 h.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 17. 00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: