Služby Božie v najbližšom období

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2018/ 2019

Dátum

Deň

Miesto bohosl.

Hodina

Účel

2.12.2018 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. adventná, Spoveď, Več. Pán.
06.12.18 ŠTVRTOK zbor. centrum 17.00 h Adventné sl. Božie
07. 12. 18 PIATOK Malá scéna MsKS 16.30 h Vystúpenie Pacholíčka
09.12.18 NEDEĽA kostol 09.30 h 2.ned. adventná
13.12.18 ŠTVRTOK kostol 17.00 h Ben. koncert ZUŠ
16.12.18 NEDEĽA kostol 09.30 h 3.ned. adventná
20.12.18

ŠTVRTOK

zbor. centrum 17.00 h Adventné sl. Božie
23.12.18 NEDEĽA kostol 09.30 h. 4.ned. adventná, Spoveď, Več. Pán.
24.12.18 Štedrý deň

kostol

15.00 h Detské sl.  Božie
24.12.18 ŠTEDRÝ VEČER kostol 17.00 h Štedrovečerné služby Božie
25.12.18

1.SVIATOK VIANOČNÝ

kostol 09. 30 h Slávnostné služby  Božie
26.12.18

2.SVIATOK VIANOČNÝ

kostol 17.00 h Mládež. sl. Božie, po nich párty
26.12.18 2. SVIATOK VIANOČNÝ kostol 09.30 h Pamiatka Štefana Spoveď, Več. Pán.
30.12.17 NEDEĽA kostol 09.30 h Nedeľa po Vianociach
31.12.17 Záver občianskeho r. kostol 17.00 h Silvestrovské služby Božie
01.1.19

NOVÝ ROK

kostol 09.30 h

Služby Božie

Spoveď a Več.Pán.

06.01.19 Zjavenie

kostol

09.30.h Služby Božie

Služby Božie v Novej Lehote: Štedrý deň o 12. 30, 1. sviatok vianočný a Nový rok o 14. 00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: