Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY


07.09.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
10.09.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 13. nedeľa po Sv. Trojici
14. 09. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00  h Stredt. sl. Božie
17. 09. 17 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 14. nedeľa po Sv. Trojici
21. 09. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00  h Stredt. sl. Božie
24. 09. 17 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 15. nedeľa po Sv. Trojici
24. 09. 17 NEDEĽA Nová Lehota,kost. 14.00 h Poďakovanie za úr.
26. 09. 17 UTOROK zb. centrum 17.00 h

Vnútromisijny večierok, bibl.hod.

Kresťania v moslimskom svete

28. 09. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
01. 10. 17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 16. nedeľa po Sv. Trojici
05.10.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
08.10.17 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 17. nedeľa po Sv. Trojici
10.10.17 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
12. 10. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
15.10. 17 NEDEĽA Kostol, Modra- Kráľová

10. 00  h

15.00 h

18. nedeľa po Sv. Trojici,500. výr. reformácie

Popolud.program

19.10. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
22.10. 17 NEDEĽA Kostol 09. 30  h 19. nedeľa po Sv. Trojici
26.10.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
29. 10. 17 NEDEĽA Zmena času!!! Kostol 09. 30 h 20. nedeľa po Sv. Trojici
29. 10.17 NEDEĽA Nová Lehota 14.00 h Pamiatka reformácie
31.10.17 UTOROK Kostol 17.00 h Pamiatka reformácie

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- počas nedeľných sl. Božích.

Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.30 h.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 17. 00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: