Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY06.04. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h Sl. B. Smrtná n., Pašie
08.04. 14 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
09.04. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Pôstne. sl. Božie
13.04. 14 NEDEĽA Kostol 09. 30 h Sl. B. Kvetná n. Pašie
17.04. 14 Zelený štvrtok Kostol 17.00 h Sl. Božie Večera P.
18.04. 14 Veľký piatok Kostol 09.30 h Sl. Božie, Večera P. Pašie
20.04. 14 NEDEĽA K0STOL 10.00 h

1.sl. veľkonočná

Kázeň:

gen. biskup M. Klátik

21.04. 14 P0NDELOK Kostol 09. 30 h 2 sl. veľkonočná Večera Pánova
23.04. 14  STREDA Zbor. centrum 17.00  h Stredt. sl. Božie
27.04. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1.ned.po Veľkej n.
30.04. 14 STREDA Zbor. centrum 17. 00 h Stredt. sl. Božie
04.05. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.ned.po Veľkej noci Večera Pánova
07.05. 14  STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda: Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích, Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok o 18.30 hod. Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci  o 17. 00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: