Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY

28.02.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
03.03.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h Predpôstna nedeľa
07.03.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
10.3.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. pôstna nedeľa, Spoveď, Več. Pán.
14.03.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
17.03.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2. pôstna nedeľa, Spoveď, Več. Pán.
19.03.19 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
21.03.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
24.03.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 3. pôstna nedeľa
28.03.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17. 00 h Pôstne služby Božie
31.03.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4.  pôstna nedeľa
04.04.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17. 00  h Pôstne služby Božie
07.04.19 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 5. pôstna nedeľa, Pašie
09.04.19 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
11.04.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17. 00 h Pôstne  sl. B.
14.04.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 6.pôstna nedeľa, Kvetná n.,Pašie
18.04.19 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Zelený štvrtok Spoveď, Več. Pán.
19. 04. 19 PIATOK Kostol 09.30 h Veľký piatok, po sl. Bož.- Več. Pán.
21.04. 19 NEDEĽA Kostol 09.30 h Veľkonoč. nedeľa Sláv. služby Božie
22.04.19 PONDELOK Kostol 09.30 h Veľkonoč. pond. Spoveď, Več. Pán.
25.04.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
28.04. 19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. ned. po Veľkej noci


Komentáre

  • Rybová Marta

    Boo by dobré aktualizovať,sú sviatky Zoslanie ducha svätého .ďakujem

Pridať komentár

Meno:
Text: