Boho-služobný život

Hlavné Služby Božie:

Nedeľa o 10.30 hod. v ev. kostole


Biblické hodiny:

Streda o 17.00 hod. vo fare


Modlitebné spoločenstvo:

Prvá streda v mesiaci o 8.00 hod. v ev. kostole


Cirkevný zbor vydáva svoj zborový časopis POSOL SLOVA