História CZ

  • Ev. a v. CZ v Teranoch bol utvorený v reformnej dobe - v 16. storočí. Písomné pamiatky a doklady boli zničené požiarom v roku 1783.

  • S Farským úradom a príbytkom zhoreli cirkevné listiny, matrika ( z r. 1695 ) a protokol

  • Ako najstaršie pamiatky sa spomínajú: kamenný stĺp s letopočtom 1448 a zvon s nápisom z r. 1610. Tento bol preliaty v r. 1752.

  • Terajší chrám Boží bol postavený v rokoch 1810 - 1811. 4. augusta 1851 bol zapálený bleskom. Zhorel s vežou a čiastočne bol poškodený aj zvon.

  • S prestavbou ohňom zničeného kostola sa začalo v r. 1868 a táto bola ukončená v r. 1869.

  • Ďalšie opravy kostola boli vykonané v r. 1921 a v r. 1946 bol kostol posvätený po oprave poškodenia z 2. svetovej vojny.

  • Do novembra 1996 do CZ Terany patrili Dudince a Merovce a diaspory Slatina, Chorvatice a Tupá

  • V roku 1996 po výstavbe nového chrámu Božieho v Dudinciach sa CZ Terany a CZ Dudince osamostatnili.

Autor: Milan Kuzma, presbyter