ECAV.sk

Evanjelická cirkev a. v. Svätý Jur

Blahoslavený národ, ktorému je Bohom Hospodin!

Kontakty

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku Svätý Jur

IČO: 34017925

IBAN: SK58 0900 0000 0000 1919 7296

zborový farár:

Mgr. Michal Koreň  0918 828 160, 02/4497 1353

dozorca:

Ing. Július Filo

email:

svatyjur@ecav.sk

adresa:

Prostredná 37, 900 21 Svätý Jur