ECAV.sk

Evanjelická cirkev a. v. Svätý Jur

Blahoslavený národ, ktorému je Bohom Hospodin!

Čo sa práve deje?

Aktuálne informácie nájdete na: http://www.facebook.sk/ecavsvatyjur