Služby Božie a iné aktivity v Cirkevnom zbore Sládkovičovo

- Služby Božie v Sládkovičove každú nedeľu o 9.00 hod. (s prislúžením Večere Pánovej každú prvú nedeľu v mesiaci)

- Služby Božie v modlitebni Malá Mača každú druhú nedeľu o 11.00 hod. (s prislúžením Večere Pánovej každú prvú nedeľu v mesiaci)

- Biblické hodiny s modlitbami v utorok o 16.00 hod. v kostole

- Vyučovanie náboženstva na Zákl. škole v pondelok

- Vyučovanie konfirmácie v piatok o 14. 30 hod. na farskom úrade

- Stretnutia mládeže každý druhý piatok o 16. 00 hod.

- Detské služby Božie v nedeľu počas hlavných Bohoslužieb začiatok o 9.00 hod. v zborovej miestnosti

- Stretnutia evanjelického spevokolu SPES a ekumenického spevokolu podľa liturgických príležitostí

- Stretnutia mamičiek v stredu o 17.00 hod.

Ján 6/35 "Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť."

Príď a spoznaj Božiu vôľu s tebou J