Kontakt

Evanjelický a. v. farský úrad

ThDr. Andrea Lukačovská, zborová farárka - konseniorka BA seniorátu
Pionierska 463
Sládkovičovo 925 21
lukacovska@gmail.com

Mgr. Jana Hrubá - dozorkyňa

Mgr. Zuzana Kovácsová - poddozorkyňa

Mgr. Emília Krnáčová - kurátorka

Mgr. Juraj Majo, PhD - zborový kantor

Marian Sidó - dizajn stránky