ZBOROVÝ SPEVOKOL SPÉS

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt spevokol

Spés je názov nášho zborového spevokolu. Slovo pochádzajúce z latinského jazyka v preklade znamená NÁDEJ,ktorou sa posilňuje aj naše spoločenstvo pätnástich žien. Vznik spevokolu sa viaže k vzniku samotného cirkevného zboru, približne v roku 1947. Svoje pôsobenie začal pod vedením brata vtedajšieho kantora Michala Hudáka, ktorý ho viedol do roku 1952. Vtedajší spevokol mal približne 30 - 40 členov a pôsobil ako miešaný zbor. Od 1. 1. 1953 sa oficiálnou kantorkou cirkevného zboru stáva sestra Mária Trenknerová, ktorá prebrala aj vedenie spevokolu. Vo svojej funkcii pôsobila až do roku 2005. V priebehu rokov sa počet členov spevokolu znižoval až skončil pri počte 6 žien, ktoré v roku 2005 prebral brat kantor Vladimír Kopáčik. Od roku 2005 prešiel spevokol rôznymi zmenami. Zvolili sme si názov Spés, pod ktorým pôsobíme od roku 2008, kedy sme sa 1. krát zúčastnili prehliadky spevokolov Bratislavského seniorátu vo Veľkom Gróbe. V tom čase to bolo v počte 9 žien, ale vďaka Božiemu vedeniu sa naše spoločenstvo ďalej postupne rozrastá. Brat kantor Vladimír Kopáčik viedol spevokol do roku 2014. Od roku 2014 vedie spevokol brat zborový kantor Juraj Majo, ktorý bol oficiálne za zborového kantora zvolený 31. 1. 2016. V súčasnosti v spevokole pôsobí 15 sestier, z ktorých posledné pristúpili v septembri 2015. V našom repertoári sa nachádzajú piesne v slovenskom, latinskom a českom jazyku vhodne upravené na dispozíciu a rozsah jednotlivých hlasových sekcií spevokolu. Piesne sú spievané väčšinou a capella vo vhodnej trojhlasnej úprave pre ženský zbor (soprán, 1.alt, 2. alt), ale spievame aj dvojhlasné piesne a kánony. Spevokol pravidelne obohacuje služby Božie pri výročitých slávnostiach cirkevného roka a spolupracuje aj s mestom Sládkovičovo s Rímskokatolíckym zborom a miestnym odborom Matice slovenskej. Členky spevokolu: Soprán: Jana Hrubá (dozorkyňa zboru), Viola Chudá, Alžbeta Sudová (presbyterky), Soňa Gogová, Mária Majová ml., Veronika Maceková, Katarína Matejková 1. alt: Andrea Lukačovská (zborová farárka – konseniorka), Emília Krnáčová (kurátorka zboru), Judita Jungová (zborová pokladníčka) 2. alt: Mária Majová st. (presbyterka), Jarmila Kopáčiková (presbyterka), Oľga Mayerová, Zuzana Németová, Mimi Večerková