Aktuálne oznamy na mesiac September

Srdečne Vás pozývame na

- na Detské Bohoslužby 8.9. v rámci hlavných Bohoslužieb o 9. 00 h.

- na vzdelávací seminár pre učiteľov náboženstva a besiedok - 12. 9. o 17. 30 v BA Starom Meste - Rečníkom   bude Ing. Alena Popíková, koordinátorka pre prácu s deťmi, katechétka

- služby Božie / zborový deň pri 64. výročí posvätenia chrámu Božieho 15.9. o 9.00 s Večerou Pánovou, po skončení vás pozývame na spoločné Agapé

- Bratislavský seniorát v spolupráci s cz Trnava pozýva na stretnutie s prednáškou

Dôstojne až dokonca - Sprevádzanie zomierajúcich. Stretnutie bude 22. 9. 2019 o 15.00 v cz Trnava

Detské Bohoslužby – každú druhú nedeľu

Stretnutia s Ježišom

8. 9. s Tinkou

22. 9. s Veronikou

6. 10. s Veronikou

20. 10. s Tinkou

3. 11. s Tinkou

17. 11. s Veronikou

Nech ťa tvoje topánočky privedú k ďalšiemu Biblickému príbehu J

#k Ježišovi ešte bližšie

#ku viere v Neho

#do Božieho Kráľovstva