Mládež

Pravidelné stretnutia mládeže sa konajú každý piatok o 17:00 hod. v zborovej miestnosti v Príbovciach.