Evanjelický cirkevný zbor v Príbovciach Nové náboženské hnutie, ktoré sa začalo r.1517 vystúpením Dr.Martina LUTHERA[1], sa vďaka hospodárskym, kultúrnym a náboženským kontaktom rýchlo rozšírilo aj do Uhorska, teda aj na Slovensko. Rozširovaním reformácie a podľa hesla...
Evanjelický cirkevný zbor Rozširovaním reformácie a podľa hesla „Cuius regio, eius religio" vznikol začiatkom 17.storočia[1] v Kláštore pod Znievom  evanjelický cirkevný zbor. Zbor vznikol tak, že celá katolícka farnosť sa stala evanjelickou. Evanjelický zbor v Kláštore...
Evanjelický cirkevný zbor Rozširovaním reformácie a podľa hesla „Cuius regio, eius religio" vznikol okolo r.1580 (16.storočie) v  Svätom Petre (dnes Turčiansky Peter) evanjelický cirkevný zbor.  Zbor vznikol tak, že celá katolícka farnosť sa stala evanjelickou. Evanjelický...