Dňa 22. 11. 2009 sa v našom cirkevnom zbore v Príbovciach konala pamiatka posvätenia chrámu. Pripomenuli sme si 180. výročie posvätenia chrámu a 108. výročie posvätenia obnoveného chrámu.  Na službách Božích sa zúčastnilo cca 120 veriacich evanjelikov z nášho...