Zborové centrum Betezda

Zborová sieň Za pôsobenia farára Ondreja Prostredníka vznikol návrh na postavenie novej fary a zborového centra. Stavby projektoval ing.arch Šuster. V júli 1999 sa konala posviacka základného kameňa zborového centra BETEZDA – DOMU MILOSRDENSTVA. Výstavba novej budovy bola spojená s obzvlášť veľkými organizačnými a finančnými problémami. Hlavným realizátorom stavby bola firma RAVING z Piešťan. Vďaka Všemohúcemu a našim obetavým cirkevníkom sa nakoniec podarilo zrealizovať aj toto dielo, ktoré dnes slúži na slávu Hospodina. Posviacka zborového centra sa konala v auguste 2008. Zborové centrum je priamo prepojené s kostolom a slúži rozličným aktivitám cirkevného zboru. Súčasťou centra sú aj priestory pre detskú besiedku, stretnutia mládeže, zborovú knižnicu a príležitostné ubytovanie (päť 2-posteľových izieb s príslušenstvom). V juli 2013 bola skolaudovaná aj farská časť budovy Zborového centra a farárska rodina sa mohla nasťahovať. Tým sa uvoľnili dalšie izby na ubytovanie.