Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Piešťany

má charakter zloženého cirkevného zboru, tvorí ho matkocirkev Piešťany a dcérocirkev Nová Lehota. K matkocirkvi patria : Piešťany, Piešťany – časť Kocurice a diaspory : Banka, Moravany nad Váhom, Hubina, Ducové, Ostrov – časť Malé Orvište, Veľké Orvište, Bašovce, Pobedim, Horná Streda, Dolné Voderady, Drahovce, Ratnovce, Sokolovce, Jalšové,

K 31.12.2016 bolo evidovaných v matkocirkvi Piešťany 1182 členov a v dcérocirkvi Nová Lehota 72 členov.

Pravidelné aktivity v zbore:

Služby Božie:

  • Matkocirkev Piešťany:
    • každú nedeľu o 9:30 hod
    • každý štvrtok o 17:00 hod (okrem letných mesiacov jula a august)
    • diaspora Moravany n/V, Veľké Orvište, Drahovce, Horná Streda - príležitostne
  • Dcérocirkev Nová Lehota - každú poslednú nedeľu v mesiaci o 14,00hod

Večera Pánova: spravidla každú prvú nedeľu v mesiaci

Biblická hodina: spravidla každý druhý utorok v mesiaci o 17,00 hod.

Stretnutie mládeže: každý piatok o 18,30 hod.

Stretnutie konfirmandov: každý piatok o 17,00 hod.

Modlitebné spoločenstvo: prvú  sobotu v mesiaci o 17,00 hod

Spevokol: nácvik po Službách Božích

Detská besiedka: počas Služieb Božích

Detský zbor Pacholíček: utorky o 17. 45, kontakt: 0903 661 620, natalia.sestakova@gmail.com

Ďalšie pravidelné aktivity v zbore:

Slávnosť posvätenia kostola: prvá augustová nedeľa

Stretnutie seniorov zboru: decembrová sobota

Benefičný koncert ZUŠ na podporu ZŠ v Červenici: decembrový štvrtok

Z histórie cirkevného zboru

Reformácia prenikla na Považie už v 16. storočí. V doline Váhu tak rozkvitali mnohé cirkevné zbory, medzi nimi aj ten v Piešťanoch. Už v roku 1610 bol na slávnu Žilinskú synodu vyslaný tamojší farár Martin Skacsányi.

pn_kostol„Z písomných záznamov vtedajšieho kronikára je zrejmé, že v tých časoch boli celé Piešťany evanjelické. Evanjelici na služby Božie používali rímskokatolícke kostoly. Tak ako v okolitých zboroch konvertita (človek prestupujúci z jednej cirkvi do inej) Adam Thurzo odoberal evanjelické kostoly, urobil to aj v Piešťanoch v roku 1630. Kostol však pravdepodobne po krátkom čase vrátili, lebo v roku 1635 ho opäť odobral zemepán Adam Forgáč. Vtedy bol farárom v Piešťanoch Rafael Parlaginus. Je po ňom stopa v neďalekej obci Banka, kde je do múru kostola vložená vmurovaná doska s nápisom v latinčine: "Toto dielo dokončené bolo r. 1637 za účinkujúceho ctihodného pána Rafaela Parlagia, kňaza.“

Zbor zanikol v období krutého prenasledovania evanjelikov. Tí potom chodili do artikulárneho chrámu v Nitrianskej Strede. Piešťany a okolité diaspory sa pridali k vrbovskému, novomestskému zboru, alebo k Považskej Strede.