Kontaktné informácie
Zborový farár
ThDr. Branislav Dolinský
Tel: 033 / 772 18 08
Mobil: 0918 / 152 311
Email: piestany@ecav.sk
Bankové spojenie
Piešťany: 0048273016 / 0900 (Slovenská Sporiteľňa)
IBAN: SK92 0900 0000 0000 4827 3016

Nová Lehota: 0047503588 / 0900 (Slovenská Sporiteľňa)
IBAN: SK61 0900 0000 0000 4750 3588
Úradné hodiny
Pondelok: 08:00 - 09:00
Utorok: 18:00 - 19:00
Štvrtok: 10:00 - 11:30
Piatok: 09:00 - 10:30

Úradné hodiny sú platné od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2019 okrem školských prázdnin.
Môže sa tiež stať, že som počas nich služobne odcestovaný.