Služby Božie vo veľkonočnom období 2015

SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY29.03. 15 NEDEĽA Kostol 09.30 h Kvetná nedeľa- Pašie
02.04. 15 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h

Zelený štvrtok

Večera Pánova

03.04.  15 PIATOK KOSTOL 09.30 h

Veľký piatok

Večera Pánova

03.04.  15 PIATOK Kostol 14.00 Sl. B. s VP  Nová Lehota
05.04.  15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. sl. veľkonočná
05.04.  15 NEDEĽA Kostol 14.00 h Sl. B Nová Lehota- 1.sl. veĺkonočná
06.04.  15 PONDELOK Kostol 09.30 h

2.sl. veľkonočná

Večera Pánova

08.04.  15 STREDA Zborové centrum     17.00 h Stredt. sl. B.
12. 04. 15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. nedeľa po Veľkej noci
14. 04. 15 UTOROK Zborové centrum 17.00 h Biblická hodina
15. 04. 15 STREDA Zborové centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
19. 04. 15 NEDEĽA KOSTOL 09.30 h. Sl. B. 2. nedeľa po Veľkej noci
21. 04. 15 UTOROK Zborové centrum 17.00 h. Biblická hodina
22. 04. 15 STREDA Zbor. centrum 17. 00 h Stredt. sl. Božie
26. 04. 15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 3. nedeľa po Veľkej noci
26. 04. 15  NEDEĽA KOSTOL 14.00 h Sl. B. Nová Lehota

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích

Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok o 18.30 hod.

Modlitebné spoločenstvo- 1. sobota v mesici o 17.00 h.


Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: