Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY

12.01.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
15.01.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.  ned. po Zjavení
17.01.17 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
19.01. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
22.01.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 3.  ned. po Zjavení
26.01.17 ŠTVRTOK Kostol sv. Cyrila a Metoda !!! 18.00 h !!! Ekumenické Bohoslužby
29.01.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h
4.ned. po Zjavení
02. 02.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Predstavenie Krista Pána, Hromnice
05.02.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5.ned.(posl.) po Zjavení Spoveď, Večera Pánova
09.02.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
12. 02. 17 NEDEĽA Kostol 09.30 h Nedeľa Deviatnik Výročný konvent
14. 02.17 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
16.02.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
19.02.17 NEDEĽA Kostol 09. 30 h Nedeľa po Deviatniku
23. 02. 17 ŠTVRTOK Zbor. cetrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
26. 02. 17 NEDEĽA Kostol 09.30h Predpôstna nedeľa

Ďalšie duchovné podujatia  počas roka v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- počas nedeľných sl. Božích okrem prázdnin

Dorast a Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.00 h.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 15. 00 h.

Materský klub- v utorky o 10.00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: