Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY

Účel

17.01.16 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2. /posledná/ nedeľa po Zj.
20.01.16 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
24.01.16 NEDEĽA Kostol 09.30 h Nedeľa Deviatnik
24.01.16 NEDEĽA Kostol 15.30 h Ekumenické služby Božie
27.01.16 Streda Zbor. centrum 17.00 h Stredtýždňové sl. Božie
31.01.16 Nedeľa Kostol 09.30 h Nedeľa po Deviatniku
31.01.16 Nedeľa NOVÁ LEHOTA 14.00 h Služby Božie
02.02.16 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Služby Božie- Predstavenie Krista Pána
03.02.16 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
07.02.16 Nedeľa Kostol 09.30 h Predpôstna n. Spoveď, Več. Pán.
09.02. 16 Utorok Zbor. centrum 17. 00 h Stredt. služby Božie
14. 02.16 NEDEĽA Kostol 09.30 h
  1. pôstna nedeľa
Výročný konvent
17.02.16 Streda Zbor. centrum 17. 00 h Pôstne več. sl. B.
21.02.16 NEDEĽA Kostol 09. 30 h
  1. pôstna nedeľa,
Spoveď, Več. Pán.
24.02.16 STREDA Zbor. centrum 17. 00 h Pôstne večerné sl. B.
28.02.16 NEDEĽA Kostol 09.30 h 3.pôstna nedeľa
28.02.16 NEDEĽA Nová Lehota 14.00 h služby Božie
02. 03. 16 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredtýždňové sl. Božie
06. 03. 16 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4.pôstna nedeľa Spoveď, Več. Pán
09. 03. 16 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Pôstne večerné sl. B.
13. 03. 16 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. pôstna nedeľa- Smrtná, pašie
13.03. 16 NEDEĽA Zbor. centrum 15.30 h Vystúpenie chválosp.  kapely

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích,

Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok o 18.30 hod.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 15. 00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: