Služby Božie v najbližšom období

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2015/ 2016

Dátum

Deň

Miesto bohosl.

Hodina

Účel

06.12.15 NEDEĽA kostol 09.30 h 2. ned. adventná
08.12. 15 UTOROK zbor. centrum 17.00 h Adventné več. sl. Božie- roráty
13.12.15

NEDEĽA

kostol 09.30 h 3. ned. adventná
16.12.15 STREDA zbor. centrum 17.00  h Koncert ZUŠ
20.12. 15 NEDEĽA

Kostol

Zbor. centrum
09. 30 h 4.ned.adventná, Spoveď, Več. P. Detská vian. párty
24.12.15 ŠTEDRÝ VEČER kostol 15.00 h Detské štedroveč. služby Božie
24.12.15

ŠTEDRÝ VEČER

kostol 17. 00 h Štedrovečerné služby Božie
25.12.15 1. SVIATOK VIANOČNÝ kostol 09. 30 h Slávnostné služby  Božie, Pamiatka Božieho narodenia
25.12.15 1. SVIATOK VIANOČNÝ Zbor. centrum 17.00 h Mládežnícke  Služby  Božie
26.12.15 2. SVIATOK VIANOČNÝ kostol 09.30 h Pamiatka Štefana-mučeníka, Spoveď a Več. P.
27.12.15 NEDEĽA kostol 09.30 h Nedeľa po Vian.
31.12.15 ŠTVRTOK kostol 17.00 h služby Božie
01.01.16 NOVÝ ROK

kostol

09.30.h Novoroč. sl. Božie Spov.aVeč. Pánova
03.01.16

NEDEĽA

kostol 09. 30.h Ned. po N. roku
06.01.16 STREDA kostol 09.30 h Zjavenie-Epifánia
10. 01.16 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. po Zjavení

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda: Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích,  Stredtýždňové služby Božie v stredu o 17.00 h., Biblické hodiny- v utorky o 17.00 h podľa vyhlásenia, Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok o 18.30 hod., Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 17. 00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: