Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE    V LETNOM ČASE 2015 V CZ ECAV PIEŠŤANY

16.08.15 NEDEĽA Kostol 11.00h ! 11. po Sv. Trojici Pamiatka posvätenia chrámu
23.08.15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 12. po Sv. Trojici
30.08.15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 13. po Sv. Trojici
02.09.15 STREDA Zborová sieň 17.00 h Stred. več.  sl. B.
06.09.15 NEDEĽA Kostol 09.30 h Spoveď, 14.po Sv. Trojici Večera Pánova Začiatok šk. roku
09.09. 15 STREDA Zborová sieň 17.00 h Stred. več.  sl. B.
13. 09. 15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 15. po Sv. Trojici
16. 09. 15 STREDA Zbor. sieň 17.00 h Stred. več.  sl. B.

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- sa počas letných prázdnin nekoná.

Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok o 18.30 hod.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 17. 00 h.  

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: