Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY

03.05.15 NEDEĽA Kostol 08.30 h! 4.NEDEĹA PO Veľkej noci Spoveď a Več. P.
03.05.15 NEDEĽA Dom umenia 10.00 h Služby Božie- EVS
05.05.15 UTOROK Zborové centrum 17.00 h Biblická hodina
06.05.15 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
10.05.15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. NEDEĽA po Veľkej noci
14.05.15 ŠVRTOK Kostol 17.00 h Vstúpenie Krista P.
17.05.15 NEDEĽA Hudobný pavilón! Kostol- v prípade nepriaz. počasia 09.30 h Nedeľa po Vstúpení Sláv. služby Božie
20.05.15 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
24.05.15 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. slávnosť svätodušná
24.05.15 Nedeľa Nová Lehota 14.00 h 1. slávnosť svätodušná
25.05.15 Pondelok Kostol 17.00 h Svätodušný pondelok
27.05.15 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
31.05.15 NEDEĽA Kostol 09.00 h. Sláv. konfirmácie Več.Pánova
03.06.15 STREDA Zbor. centrum 17.00 h. Stredt. sl. Božie
07.06.15 NEDEĽA Kostol 09.00 h 1. nedeľa po Sv. Trojici
10.06.15 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
14.06.15 NEDEĽA Kostol 09.00 h 2. nedeľa po Sv. Trojici
17.06.15 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
21.06.15 NEDEĽA Kostol 09.00 h 3.nedeľa po Sv. Trojici
28.06.15 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 4. nedeľa po Sv. Trojici
28.06.15 NEDEĽA Nová Lehota 14.00 h Pamiatka posv. chrámu

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: