Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V OKTÓBRI A V NOVEMBRI  2014 V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY
12.10.14 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 17. nedeľa po Sv. Troj,
14. 10. 14 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
15. 10. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00  h Stredt. sl. Božie
19. 10. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 18. nedeľa po Sv. Trojici
22. 10. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
26. 10. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 19. nedeľa po Sv. Trojici
26. 10. 14 NEDEĽA Nová Lehota 15.00 h 19. nedeľa po Sv. Trojici
28. 10. 14 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
29. 10. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
31. 10. 14 Piatok Kostol 17.00 h Pamiatka reformácie
02. 11. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 20. nedeľa po Sv. Trojici, Pamiatka  zosnulých
05. 11. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
09. 11. 14 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 21. nedeľa po Sv. Trojici
11. 11. 14 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
12. 11. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00  h Stredt. sl. Božie
16. 11. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 22. nedeľa po Sv. Trojici, Poďakov. za úrody, Večera P.
19. 11. 14 STREDA Zbor. centrum 17. 00 h Stredt. sl. Božie
23. 11. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 23. nedeľa po Sv. Trojici
25. 11. 14 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
26. 11. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
30. 11. 14 NEDEĽA Kostol 09.00 h 1. nedeľa adventná Več. Pánova
03.12. 14 STREDA Zbor. centrum 17.00 h Adventné. sl. Božie

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích, Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok o 18.30 hod. Modlitebné spoločenstvo- spravidla v 1. sobotu v mesiaci o 17.00 hod.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: