Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE    V LETNOM ČASE 2014 V CZ ECAV PIEŠŤANY

Dátum

Deň

Miesto Bohosl.

Hodina

Účel

03.08.14 NEDEĽA Kostol 09.30 h
7. po Sv. Trojici, Večera Pánova
10.08.14 NEDEĽA
Kostol
09.30 h
8. po Sv. Trojici,
17.08.14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 9. po Sv.Trojici
24.08.14 NEDEĽA Kostol 09.30 h
10. po Sv.Trojici Kajúca nedeľa Večera Pánova
24.08.14 NEDEĽA NOVÁ LEHOTA 14.00 h sl. Božie s Več.P.
31.08.14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 11. po Sv. Trojici, sl. Božie
03.09.14 Streda Zb. centrun 17.00 h Stredt. sl. Božie
07.09.14 NEDEĽA Kostol 09.30 h Spoveď, 12. po Sv.Trojici, Večera Pánova
10.09.14 Streda zb. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
14.09.14 NEDEĽA AmfiteáterPustá VesPrašník 10.30 h 13. po Sv. Trojici Spomienka na ev. martýrov
17. 09. 14 STREDA Zborová sieň 17.00 h Stred. več.  sl. B.
21. 09. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h
14. po Sv. Trojici
24. 09. 14 STREDA Zborová sieň 17.00 h Stred. več.  sl. B.
28. 09. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h 15. po Sv. Trojici
01.10. 14 STREDA Zborová sieň 17.00 h Stred. več.  sl. B.
05. 10. 14 NEDEĽA Kostol 09.30 h
16. po Sv. Trojici,  Večera Pánova
08. 10. 14 STREDA Zbor. sieň 17.00 h Stred. več.  sl. B.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: