Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY


10.01.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
13.01.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1.  ned. po Zjavení
15.01.19 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
17.01. 19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
20.01.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.  ned. po Zjavení
24.01.19 ŠTVRTOK Kostolsv.Štefana! 18.00 h EkumenickéBohoslužby
27.01.19 NEDEĽA

Kostol

Kostol-Nová Lehota

09.30 h 14.00 h 3.  ned. po Zjavení
31. 01.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
03.02.19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4.  ned. po Zjavení
07.02.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
10. 02. 19 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5.  ned. po Zjavení
12. 02.19 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina Vnútromis. večierok
14.02.19 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
17.02.19 NEDEĽA Kostol 09. 30 h Nedeľa Deviatnik
21. 02. 19 ŠTVRTOK Zbor. cetrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
24. 02. 19 NEDEĽA Kostol 09.30h Nedeľa po Deviat.

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích,

Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v nedeľu o 20.00 hod., kontakt: 0901 778 898

Vyučovanie konfirmandov- v piatky o 17. 00 h.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 15. 00 h.

Detský súbor Pacholíček- utorky o 17. 45, kontakt: 0903 661 620, natalia.sestakova@gmail.com

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: