Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NASLEDUJÚCOM OBDOBÍ V  CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY

04.09.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
07.09.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 19. nedeľa po Sv. Trojici, Večera Pánova
9. 09. 18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
11. 10. 18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
14. 10. 18 NEDEĽA 70. rokov matkocirkvi Kostol 09. 30  h 20. nedeľa po Sv. Trojici, Koncert
18. 10. 18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
21. 10. 18 NEDEĽA Kostol 17.00 h 21. nedeľa po Sv. Trojici
25. 10. 18 ŠTVRTOK Zb. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
28. 10. 18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 22. po Sv. Trojici
31. 10. 18 STREDA Kostol 17.00 h Pamiatka reformácie
01. 11. 18 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Pamiatka zosnulých
4.11.18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 23. nedeľa po Sv. Trojici Spoveď, Večera P.
08.11.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
11.11.18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 24. nedeľa po Sv. Trojici
13.11. 18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
15.11. 18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
18.11. 18 NEDEĽA Kostol 09. 30  h 25. nedeľa po Sv.T. Poďakovanie za úrody
22.11.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
25. 11. 18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 26.po Sv. Trojici Nedeľa večnosti
29. 11.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
02.12.18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 1. nedeľa adventná Spoveď, Več. Pánova
06.12.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17. 00 h Adventné. sl. Božie

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- počas nedeľných sl. Božích.

Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.30 h.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 17. 00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: