Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY 

29.04.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4. nedeľa po V. noci
03.05.18 ŠTVRTOK Zborové centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
06. 05.18 NEDEĽA Kostol 08.00 h Večera Pánova
06.05.18 NEDEĽA Dom umenia 09. 30 h Evanjelizačné služby Božie
10.05.18 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Vstúpenie Krista Pána- Služby Božie
13.05.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h NEDEĽA PO Vstúpení
15.05.18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
17.05.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
20.05.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h Svätodušná ned.,
21.05.18 PONDELOK Kostol 17.00 h Svätodušný pond.
24.05.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
27.05.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h Svätá Trojica Sľub nových presb
31.05.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl. Božie
03.06.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h. 1. po Sv. Trojici
07.06.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie Skúška konfirmand.
10.06.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h Slávnosť konf. Večera Pánova
12.06.18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
14.06.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
17.06.18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 3. po Sv. Trojici
24.06.18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h

4.po Sv. Trojici

Volebný konvent na voľbu predsedníctva ECAV

28.06.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
01.7. 18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 4. po Sv. Trojici
05.07.18 ŠTVRTOK BRANČ 10.00 h Dištriktuálny deň Spom. na martýrov

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích,

Spoločenstvo  a dorast ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.00 hod.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 17.  00 h.

Detský súbor Pacholíček- stredy o 16.00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: