Služby Božie v najbližšom období

SLUŽBY BOŽIE V NAJBLIŽŠOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY


11.01.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
14.01.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2.  ned. po Zjavení
16.01.18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
18.01. 18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredt. sl.Božie
21.01.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 3.  ned. po Zjavení
25.01.18 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Ekumenické Bohoslužby
28.01.18 NEDEĽA Kostol Kostol-Nová lehota 09.30 h 14.00 h Deviatnik
01. 02.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Predstavenie Krista Pána, predvečer
04.02.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h Nedeľa po Deviatniku
08.02.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
11. 02. 18 NEDEĽA Kostol 09.30 h Predpôstna nedeľa
13. 02.18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
15.02.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
18.02.18 NEDEĽA Kostol 09. 30 h 1.pôstna nedeľa Spoveď, Več. Pán.
22. 02. 18 ŠTVRTOK Zbor. cetrum 17.00 h Stredtýžd. sl. Božie
25. 02. 18 NEDEĽA Kostol 09.30h 2.pôstna nedeľa Výročný konvent

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích

Spoločenstvo  a dorast ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.00 hod.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 15. 00 h.

Detský súbor Pacholíček- stredy o 16.30 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: