Služby Božie v najbližšom období

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH POČAS  ADVENTU, VIANOC A NA PRELOME ROKOV 2017/ 2018

Dátum

Deň

Miesto bohosl.

Hodina

Účel

3.12. 17 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. ned. adventná, Spoveď,Več. Pán.
07.12.17 ŠTVRTOK zbor. centrum 17.00 h Adventné sl. Božie
10.12.17 NEDEĽA kostol 09.30 h 2. ned. adventná
12.12.17 UTOROK zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
14.12.17 ŠTVRTOK kostol 17.00 h Koncert ZUŠ
16.12.17 SOBOTA Kostol a zbor. centrum 14.00 h Večera Pánova Stretnutie seniorov
17.12.17

NEDEĽA

kostol zbor. centrum- detská párty 09.30 h 3.ned. adventná Spoveď, Več. Pán.
21.12.17 ŠTVRTOK zbor. centrum 17.00  h Adventné sl. Božie
24.12.17 NEDEĽA ŠTEDRÝ DEŇ

kostol

09. 30 h 4.ned.adventná Detské sl.  Božie
24.12.17 ŠTEDRÝ VEČER kostol 17.00 h Štedrovečerné služby Božie
25.12.17

1.SVIATOK VIANOČNÝ

PONDELOK
kostol 09. 30 h Slávnostné služby  Božie, Pamiatka Božieho narodenia
26.12.17 2. SVIATOK VIANOČNÝ UTOROK kostol 09. 30 h Pamiatka Štefana, Spoveď, Več. Pán.
26.12.17 UTOROK Kostol Zbor. centrum 17.00 h Mládež. sl. Božie, po nich párty
31.12.17 NEDEĽA kostol 09.30 h Nedeľa po Vianociach
31.12.17 Záver občianskeho r. kostol 17.00 h Silvestrovské služby Božie
01.1.18

NOVÝ ROK

Pondelok

kostol 09.30 h Služby Božie Spoveď a Več.Pán.
06.01.18 Zjavenie Kr.P. SOBOTA

kostol

09.30.h Služby Božie
07.01.18

NEDEĽA

kostol 09. 30.h 1. ned. po Zjavení

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: