Služby Božie počas vianočných sviatkov

SLUŽBY BOŽIE POČAS VIANOC A NOVÉHO ROKU 2016/2017  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY11.12.16 NEDEĽA kostol 09. 30 h 3. adventná nedeľa
11.12.16 NEDEĽA DD Moravany kaplnka, Kostol.ul. 15.00 h Nešporné služby Božie s Več. Pán.
15.12.16 ŠTVRTOK kostol 17.00 h Koncert ZUŠ
18. 12.16 NEDEĽA kostol 09.30 h 4.advent. nedeľa, Spoveď, Več. Pán.
22.12.16 ŠTVRTOK zbor. centrum 17.00 h Advent. sl. Božie
24.12.14 ŠTEDRÝ VEČER kostol 15.00 h Detské štedroveč. služby Božie
24.12.16

ŠTEDRÝ VEČER

kostol 17. 00 h Štedrovečerné služby Božie
25.12.16 1. SVIATOK VIANOČNÝ kostol 09. 30 h Slávnostné služby  Božie, Pamiatka Božieho narodenia
26.12.16 2. SVIATOK VIANOČNÝ zbor. centrum 17.00 h Mládežnícke Služby  Božie
26.12.16 2. SVIATOK VIANOČNÝ kostol 09.30 h Pamiatka Štefana Spoveď a Več. P.
31.12.16 ZÁVER OBČ. ROKU kostol 17.00 h Silvestrovské služby Božie
01.01.17 NOVÝ ROK

kostol

09.30.h Novoroč. sl. Božie Spov.aVeč. Pánova
06.01.17

PIATOK

kostol 09. 30.h Zjavenie Pána
08.01.17 NEDEĽA kostol 09.30 h 1. po Zjavení
Služby Božie v ev. kostole v dcérocirkvi Nová Lehota: Štedrý deň o 12. 30 h!  Ostatné dni o 14.00 h.: 4. adventná nedeľa, 1. sviatok vianočný, Záver občianskeho roku a Nový rok  

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: