Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY

08.03. 18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
11.03. 18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 4. pôstna nedeľa
15.03.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
18.03.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. pôstna nedeľa- Smrtná Pašie
20.03.18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
22.03.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
25.03. 18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 6.pôstna nedeľa- Kvetná, Pašie Detská párty
29.03. 18 ZELENÝ ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Spoveď a Več. Pán.
30.03. 18 VEĽKÝ PIATOK Kostol 09.30 h Služby Božie, Spoveď a Več. Pán.
30.03. 18 VEĽKÝ PIATOK Kostol- Nová Lehota 14.00 h Služby Božie, Spoveď a Več. Pán.
01. 04. 18 VEĽKONOČ. NEDEĽA Kostol
09.30 h
Služby Božie
02. 04. 18 VEĽKONOČ. PONDELOK Kostol 09.30 h Služby Božie, Spoveď a Več. Pán.
05.04.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýždň.sl. Božie
08.04.18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. n. po Veľkej noci
10. 04. 18 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
12. 04. 18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýždň.sl. Božie
15. 04. 18 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2. n. po Veľkej noci
19. 04.18 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Stredtýždň.sl. Božie

Ďalšie duchovné podujatia v Zborovom centre Betezda

Detská besiedka- sa koná v každú  nedeľu okrem prázdnin v rámci sl. Božích,

Spoločenstvo  a dorast ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.00 hod.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 15. 00 h. , v letnom čase o 17.00 h.

Detský súbor Pacholíček- stredy o 16.00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: