Služby Božie počas veľkonočných sviatkov

SLUŽBY BOŽIE VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ  V CZ ECAV NA SLOVENSKU PIEŠŤANY

02.03. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
05.03. 17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 1. pôstna nedeľa, Spoveď a Več. Pán.
09.03.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
12.03.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 2. pôstna nedeľa
14.03.17 UTOROK Zbor. centrum 17.00 h Biblická hodina
16.03.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
19.03. 17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 3. pôstna nedeľa
23.03. 17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
26.03. 17 NEDEĽA Kostol Zmena času!!! 09.30 h 4. pôstna nedeľa Spoveď a Več. Pán.
26.03. 17 NEDEĽA Kostol- Nová Lehota 14.00 h 4. pôstna nedeľa
30.03.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum     17.00 h Pôstne služby Božie
02. 04. 17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 5. pôstna nedeľa- Smrtná, Pašie
06.04.17 ŠTVRTOK Zbor. centrum 17.00 h Pôstne služby Božie
09.04.17 NEDEĽA Kostol 09.30 h 6.pôstna nedeľa- Kvetná, Pašie
13. 04. 17 ŠTVRTOK Kostol 17.00 h Zelený štvrtok- sl. Božie, Več. Pán.
14. 04. 17 PIATOK Kostol 09.30 h Veľký piatok- sl. Božie, Več. Pán.
16. 04. 17 NEDEĽA Kostol 09.30 h Veľkonočná nedeľa
17. 04.17 PONDELOK Kostol 09.30 h Veľkonočný pond. Spoveď a Več. Pán.

Ďalšie duchovné podujatia  počas roka v Zborovom centre Betezda:

Detská besiedka- počas nedeľných sl. Božích okrem prázdnin, Materský klub- v utorky o 10.00 h.

Dorast a Spoločenstvo ev. mládeže sa stretáva - v piatok od 18.00 h.

Modlit. spoločenstvo- v 1. sobotu v mesiaci o 15. 00 h., po zmene času o 17.00 h.

Komentáre

Pridať komentár

Meno:
Text: