ECAV.sk

Nové Mesto nad Váhom

Toto je brána Hospodinova, ňou spravodliví vchádzajú. Ž 118,20

Kontakty

Zborový farár: Mgr. Ľubomír Ďuračka

Zborový kaplán: Mgr. Michal Koreň

Adresa:

CZ ECAV v Novom Meste nad Váhom

Komenského 1

915 01 Nové Mesto nad Váhom

Oficiálny web: www.ecavnm.sk

Tel: +421327712417

Mobil:

farár: +421902230321

kaplán: +421918828160