ECAV.sk

Kuková - Evanjelický a.v. cirkevný zbor

Verš týždňa: ...do života vedie tesná brána a úzka cesta, ...; ev. Mt 7,14b

19.12.2017 - 07.01.2018

19.12.2017

- 17,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kalnište

- 18,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kuková

20.12.2017

- 17,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kalnište

- 18,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kuková

21.12.2017

- 17,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kalnište

- 18,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kuková

22.12.2017

- 17,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kalnište

- 18,30 - Adventný modlitebný týždeň - Kuková

24.12.2017

- 09,00 = 4. Adventná nedeľa - Služby Božie s Večerou Pánovou - Kuková

- 15,00 = Štedrovečerné Služby Božie - Kalnište

- 15,00 = Štedrovečerné Služby Božie - Kračúnovce

- 16,15 = Štedrovečerné SLužby Božie - Kuková

25.12.2017

- 08,00 = 1. Slávnosť Vianočná - Kalnište

- 09,15 = 1. Slávnosť Vianočná - Kračúnovce

- 10,30 = 1. Slávnosť Vianočná - Kuková

26.12.2017

- 08,00 = 2. Slávnosť Vianočná - Kračúnovce

- 09,15 = 2. Slávnosť Vianočná - Kalnište

- 10,30 = 2. Slávnosť Vianočná - Kuková