ECAV.sk

Kuková - Evanjelický a.v. cirkevný zbor

Verš týždňa: ...do života vedie tesná brána a úzka cesta, ...; ev. Mt 7,14b

Kuková 58

086 44

tel: 054 / 73 22 610

mob: 0915 / 829 297 0911 / 829 297

email: kukova@ecav.sk

web: http://zbory.ecav.sk/kukova/

  • SLužby Božie v cirkevnom zbore
    • Kalnište a Kračúnovce o 08,00 a 09,15 striedavo každú nedeľu
    • Kuková o 10,30 každú nedeľu
    • Dukovce - posledná nedeľa v mesiaci o 14,00 - Dom smútku
    • Večera Pánova sa prisluhuje spravidla vždy v prvú nedeľu v mesiaci na všetkých miestach

  • Krsty a sobáše je potrebné oznámiť minimálne jeden mesiac vopred. Príprava k týmto kazuáliám obsahuje 4 stretnutia, ktoré je potrebné absolvovať