ECAV.sk

Kuková - Evanjelický a.v. cirkevný zbor

Verš týždňa: ...do života vedie tesná brána a úzka cesta, ...; ev. Mt 7,14b

Náš cirkevný zbor